Choose language:
English   German   Danish

Capacity Tester

Powercharge Capacity Tester er designet til at bestemme den aktuelle kapacitet på et 12V eller 24V batteri. Resultatet udtrykkes i Amperetimer ved C5, C10 eller C20 afhængig af batteriets størrelse. Resultatet samt den aktuelle status i forløbet vises i et 2-linjers display på fronten. Som tilbehør kan testeren udvides til at lagre resultatet på en USB-Stick for udskrivning eller videre forarbejdning.

 


Produktinformation