Choose language:
English   German   Danish

Messer

Tak til alle som besøgte os på Rehacare International messen 2017. Vi ser frem til samarbejdet med både nye og gamle kunder i det kommende år.
Vi vil naturligvis igen være at træffe på Rehacare International 2018 som finder sted i dagene 26. – 29. september 2018.

For yderligere info: www.rehacare.com

På gensyn i Düsseldorf
epc technology a/s