Choose language:
English   German   Danish

Messer

Tak til alle som besøgte os på Rehacare International messen 2016. Vi ser frem til samarbejdet med både nye og gamle kunder i det kommende år.
Vi vil naturligvis igen være at træffe på Rehacare International 2017 som finder sted i dagene 4. – 7. oktober 2017.

For yderligere info: www.rehacare.com

På gensyn i Düsseldorf
epc technology a/s