Choose language:
English   German   Danish

European Monitoring System (EMS) beskæftiger sig med udvikling, produktion og salg af alarmsystemer til fejlfinding og overvågning af rørsystemer indenfor fjernvarmesektoren.
Læs mere >>

 

 

Powercharge beskæftiger sig med udvikling, produktion og salg af batteriladere primært til elektriske kørestole og handicapscootere.
Læs mere >>

 

 

OEM afdelingen beskæftiger sig med projektering, design og sourcing af kundespecifikke elektronikprodukter, herunder PCB samt plast– og metalemner.
Læs mere >>